Mediation Centrum Rijnmond

Als u er samen uit wilt komen

Hoe hardnekkig een conflict ook is, er is altijd een toekomst. Hoe die toekomst wordt ingekleurd, is sterk afhankelijk van de wijze waarop het conflict wordt opgelost. De MfN-geregistreerde specialisten van Mediation Centrum Rijnmond streven steevast naar oplossingen die door beide conflicterende partijen worden gedragen. Waarbij mensen zelf kunnen meebeslissen over de inrichting van hun toekomst, zodat ze onbezorgd verder kunnen met hun leven. Of het nu om een echtscheiding, een arbeidsconflict of een zakelijk geschil gaat. Mediation Centrum Rijnmond: integer, professioneel en onafhankelijk.

Echtscheidingen

Mediation Centrum Rijnmond bemiddelt bij particuliere echtscheidingen en echt­ scheidingen waarbij zakelijke belangen in het geding zijn. Hoe complex de situatie ook lijkt, wij gidsen u naar een nieuwe toekomst.

Arbeidsconflicten

Onze specialisten intermediëren bij re-integraties, verbeter- en correctietrajecten, beëindiging van dienstverbanden… Ons doel? Maatwerkregelingen waarin alle partijen de baas blijven over hun eigen situatie.

Familieconflicten

Verstoorde relaties tussen ouders en kinderen, broers en zussen, verdeeldheid over de nalaten­ schap… Mediation Centrum Rijnmond luistert, analyseert, intervenieert en deblokkeert.

Kerkelijke conflicten

Ook in kerkelijke gemeenschappen komen conflicten voor. Tussen gemeenteleden, ambtsdragers… Vanuit een reformatorische achtergrond bemiddelt Mediation Centrum Rijnmond op onafhankelijke, deskundige en betrouwbare wijze.

Zakelijke conflicten

Of het nu om een conflict tussen aandeel­ houders onderling, rechtspersonen, overheden of bestuurders gaat, of om niet nagekomen afspraken tussen leveranciers en afnemers, Mediation Centrum Rijnmond beschikt over zakelijke én juridische expertise om impasses te doorbreken.

Nieuws

Hieronder vindt u de laatste nieuwsberichten en achtergrond informatie.