Home

Home
Home 2017-01-05T15:57:27+00:00
Logo Mediationcentrum Rijnmond

Wanneer je een conflict hebt met een persoon, een bedrijf, de overheid, in je kerkelijke gemeente of in de relatie werkgever / werknemer (of werknemer-werknemer), en het niet meer mogelijk is het conflict op te lossen door met elkaar te praten, dan hoef je niet meteen een advocaat in te schakelen of te procederen bij de rechtbank. Mediation is vaak een veel betere manier om jouw conflict samen op te lossen.

Je overlegt dan met de andere partij onder begeleiding van een onafhankelijke derde persoon: een MfN registermediator.
Dat is iemand die is opgeleid om u te helpen via gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen.
Hij of zij is zelf volstrekt onpartijdig en geeft geen oordeel.
Een MfN registermediator onderscheid zich door (permanente) opleiding, en het naleven van beroeps- en gedragregels. MfN registermediators hebben bovendien een klacht- en tuchtrecht systeem waarbij zij verplicht zijn aangesloten. Dat geeft zekerheid.
Mediation kan in bijna elk conflict worden toegepast. De voorwaarde daarbij is dat beide partijen vrijwillig meewerken aan mediation.

Mediation is geschikt voor allerlei verschillende soorten conflicten, zoals bijvoorbeeld arbeidsconflicten, familiezaken (ook echtscheiding), burenruzies, kerkelijke aangelegenheden, aandeelhoudersconflicten, B2B transacties (leverancier/afnemer), B2C consumentenzaken (consument / leverancier) maar ook bij een verschil van mening met de gemeente of een andere overheidsinstantie.
Mediation is geschikt voor zowel grote als kleine conflicten en voor alle partijen.
Mediation is er niet alleen voor particulieren, maar ook voor bedrijven, instanties en overheden is mediation mogelijk!

Mediation is mogelijk (en vaak sneller en goedkoper dan procederen):

 • Als er snel een oplossing moet komen.
  Hoe eerder het conflict de wereld uit is, hoe beter.
  Dan kunnen beide partijen weer verder.
 • Als beide partijen invloed willen hebben op de uiteindelijke uitkomst.
  Bij mediation kun je zelf onderhandelen over de uitkomst.
  In een juridische procedure bepaald de rechter de uitkomst.
  Mensen houden zich beter aan afspraken waar ze zelf aan hebben meegewerkt.
 • Als er niet alleen juridische zaken, maar ook andere zaken rondom het conflict moeten worden opgelost.
 • Als beide partijen ook na het conflict nog een goede relatie willen of moeten onderhouden (bijvoorbeeld als ouders, als leverancier/klant, als gemeenteleden of als leden van een vereniging).
  Ga je scheiden en heb je kinderen, dan moet je verplicht samen een ouderschapsplan opstellen.
  Een mediator kan helpen met de echtscheiding en het opstellen van een ouderschapsplan.
  Een gezamenlijke oplossing is met name voor de (minderjarige) kinderen het beste.
 • Als beide partijen bereid zijn met elkaar te praten.
 • Als beide partijen wel van goede wil zijn, maar communicatieproblemen hebben.
  Praat je niet meer met elkaar, maar wil je eigenlijk wél graag het conflict oplossen?
  Of je praat nog wel, maar kun je het niet samen eens worden?
  Een mediator kan je dan helpen om alsnog tot afspraken te komen.